O nas

Komitet Wyborczy Wyborców Dobbre Miasto

Kandydatki i kandydaci do Rady Miasta Bielska-Białej
Kandydatki i kandydaci do Rady Miasta Bielska-Białej

Miasto dla ludzi!

Bielsko-Biała to miasto niewyczerpanego potencjału – mamy aktywnych i pełnych energii mieszkańców, wspaniałych ludzi kultury, przepiękną przyrodę i architekturę. Niestety ten potencjał nie jest dziś w pełni wykorzystany. Leży pod pokrywą nierówności społecznych i ekonomicznych, a samemu miastu brakuje spójnej wizji przyszłości.

Nasz obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Dobbre Miasto to grupa mieszkanek i mieszkańców miasta, którym Bielsko-Biała jest bliskie sercu od bardzo dawna. Nasze kandydatki i kandydatki od wielu lat zaangażowani są w działania lokalnej społeczności. Wolontaryjnie pomagają mieszkańcom, są członkami i członkiniami stowarzyszeń i fundacji wspierających różne grupy społeczne.
Łączy nas troska o miejsce, w którym żyjemy i chcemy, aby nasze dzieci nie wyjeżdżały do innych miast. Dlatego myślimy – nie w perspektywie kilku lat, ale pokoleń.

Na naszej liście znajdują się przedstawiciele i przedstawicielki wielu środowisk i zawodów: nauczycielki, ratowniczki, studenci, emerytki, przedsiębiorczynie, filozofowie, językoznawcy, informatycy, pracownicy kultury, osoby na własnej działalności gospodarczej, kadrowe i płacowe, pracownicy spółek różnych branż z naszego regionu. Zawodowo reprezentujemy szeroki przekrój mieszkańców miasta, a po pracy nasze pasje i zainteresowania łączą nas w działaniach o dobre miasto dla każdego i każdej, o wspólnotę, która widzi problemy wielu grup, o czyste powietrze, o zieleń, o komunikację dostępną dla każdego, o sprawiedliwe traktowanie mieszkańców bez względu na ich status społeczny.

Interweniowaliśmy, nadal to robimy i bez względu na na wynik wyborczy będziemy interweniować w sprawach eksmisji, wycinek, betonozy, udawanych konsultacji, niegospodarności, wykluczania osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności, drożejącego i coraz mniej efektywnego transportu publicznego, równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i przestrzeni publicznej oraz praw mniejszości.

W Radzie Miasta zawalczymy o zielone, nowoczesne miasto. Z usługami publicznymi w zasięgu ręki, z efektywnym transportem publicznym, z dostępnymi mieszkaniami na mądrze zaplanowanych osiedlach. Będziemy wspierać małych przedsiębiorców, artystów, rzemieślników, organizacje pozarządowe by w obumierające ulice i place naszego miasta tchnęły nowe życie. Wspólnie uczynimy Bielsko-Białą bijącym sercem Beskidów!

Tej zmiany dokonamy jak należy – słuchając mieszkańców i działających w mieście organizacji, przywracając głęboki sens konsultacji społecznych i
paneli obywatelskich, aktywizując i wzmacniając lokalne społeczności. Tej dokonamy wreszcie przy urnach 7 kwietnia. Głos na KWW Dobbre Miasto oraz Magdalenę Madzię jako kandydatkę na urząd Prezydentki Bielska-Białej to głos na dobrą przyszłość Bielska-Białej!

Nasza kampania finansowana jest wyłącznie z darowizn wpłaconych przez samych kandydatów oraz z wpłat mieszkańców i mieszkanek miasta.

Masz pytania? Napisz do nas

Napisz do nas