Wpłać darowiznę

Wspieraj KWW Dobbre Miasto!

Nasza kampania finansowana jest wyłącznie z darowizn wpłaconych przez samych kandydatów oraz z wpłat mieszkańców i mieszkanek miasta. Nie stoją za nami żadne lobbujące środowiska, mimo to nasi kandydaci i kandydatki pomagają i angażują się na rzecz lokalnej społeczności od wielu lat.

W tej kampanii chcemy, aby jak najwięcej osób mogło poznać nas bliżej i zapoznać się z naszym programem.

Nie usłyszycie nas w drogich spotach radiowych, nie będziemy wisieć na wielkich banerach zasłaniających całe kamienice. Spotkacie nas na ulicach i wydarzeniach jakie będziemy organizować, nasi kandydaci będą prowadzić kampanię "door to door", a każdy będzie miał możliwość rozmowy z osobami kandydującymi.

Chcielibyśmy być jednak obecni w przestrzeni miejskiej. Możesz dołożyć swoją cegiełkę wpłacając darowiznę na naszą kampanię.

Dane do wpłaty:

KWW doBBre miasto
43-300 Bielsko-Biała
ul. Dąbrowskiego 6/6

Numer konta:

73 1020 1390 0000 6402 0760 5878

z dopiskiem "darowizna"

Kto może wpłacać na kampanię?

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat osób fizycznych, jedynie przez obywateli polskich, mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego organizacji oraz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Polski.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego organizacji oraz komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. kwoty 63 630,00 zł.

Wpłat można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy komitetu wyborczego czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą (art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego). Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Dziękujemy za każde wsparcie i do zobaczenia w trakcie kampanii!

Masz pytania? Napisz do nas

Napisz do nas